Bredana Modellen

For os er det ultimative succeskriterie, at din Dynamics 365-løsning er operationel perfekt. Vejen dertil kalder vi Bredana Modellen. Se det som dit sikkerhedsnet og grundstenene til succes fra implementering til uddannelse.

Din sikkerhed for den rigtige Dynamics 365-løsning

Vi har altid fokus på den operationelle nytteværdi i alt, vi leverer. Vores 30 års erfaring danner basis for Bredana Modellen, som er med til at sikre dig en operationel perfekt løsning, der giver dig højeste tilbagebetaling på din investering.

Bliv kontaktet

Sådan ser de 5 faser ud i Bredana Modellen

Vi arbejder efter Bredana Modellen, som sikrer grundig afstemning med din virksomheds forventninger til færdig løsning, tidsplan og pris. Du og dine superbrugere får hurtigt fingrene i systemet, som medvirker til, at I får udviklet den helt rigtige løsning.

Hvorfor Bredana Modellen?

Bredana Modellen er en videreudvikling af Sure Step implementeringsmetoden fra Microsoft. Den er baseret på det bedste fra vandfaldsprojektmodellen og den agile projektmodel.

Sideløbende med de overordnede faser i Bredana Modellen gennemføres en række tværgående processer:

 • Etablering af teknisk platform
 • Softwareinstallation
 • Parameteropsætning
 • Datamigrering
 • Brugerstyring og -rettigheder
 • Integration
 • Uddannelse.

5 agile udviklingssprints

Bredana Modellen er en sikker måde for dig at få den rigtige Dynamics 365-løsning. Dyk ned i de fem faser, og bliv klogere på Bredana Modellen:


1. Analyse og aftale

Vi analyserer jeres behov og afstemmer forventningerne. Behovsanalysen beskriver forretningsgange i forhold til systemet og indeholder:

 • Overordnede succeskriterier
 • Fit/Gap analyse
 • Tids- og uddannelsesplan
 • Estimat over programtilpasninger
   

Behovsanalysen er grundlag for en rammeaftale med:

 • Faste priser på kendte elementer
 • Rammepriser på projektdele, som afstemmes i udviklingssprint

2. Agil forberedelse


Behovsanalysen og rammeaftalen er grundlag for forberedelsen, som omfatter:

 • Flowdiagram over virksomhedens processer
 • Plan for datamigrering

Flowdiagrammer med din virksomheds vigtigste processer, en grovplan for datamigrering (hvad skal migreres), en opgørelse over sprints samt en komplet og prioriteret liste over udviklingsopgaver.

Hardwareplatformen med standardsoftware etableres. Uddannelse af superbrugere indledes, og vi begynder at migrere centrale stamdata som kunder og varer.

Det er også i denne fase, at vi forbereder de enkelte sprints. Dette omfatter planlægning af workshops, fastlæggelse af agenda, opsætning af modulspecifikke parametre og stamdata m.m.

3. Agile udviklingssprint

Udviklingen af systemet gennemføres i udviklingssprint, som består af fire faser:

 • Prioritering: Forretningskritiske udviklingsopgaver gennemføres først. Godkendte ændringsanmodninger tilføjes og prioriteres og vurderes, om de påvirker tidsplanen.
 • Design: Opgaverne designes sammen med superbruger og detailbeskrives. Der udarbejdes testscripts for de enkelte funktioner.
 • Udvikling: Opgaverne programmeres og testes af både udvikler og ansvarlig konsulent. 
 • Testworkshop: Der gennemføres en workshop, hvor de nye funktioner godkendes og overdrages til superbrugere.

 

Et sprint løber typisk over 3-4 uger. Flere sprint kan køre sideløbende eller overlappe hinanden. Det altoverskyggende mål er, at du og dine superbrugere bliver i stand til at drive jeres virksomhed i det nye system.

4. Implementering

Implementeringen følger en plan, som systematisk beskriver de afsluttende aktiviteter.

Der gennemføres en række delfaser, som gør systemet klar til godkendelse og driftsstart.

Slutbrugere uddannes i virksomheden eller hos Bredana på standard- eller kundetilpassede kurser. Undervisningen tilpasses baseret på kompleksiteten af de funktioner der skal anvendes, brugernes erfaringer med løsningen (eller lignende løsninger) samt brugerens rolle i implementeringen.

Vi foretager den endelige datamigrering.  Driftsworkshoppen er den afgørende prøve, inden løsningen tages i brug.

5. Driftssupport

Vores faste systemkonsulenter yder driftsassistance via hotline eller service/support i virksomheden.

Gennem løbende udviklingsdialog har vi fokus på optimering af forretningsprocesser og systemer, og Bredana Modellen kan starte forfra i mindre delprojekter.

6. Evergreen

Mulighed for en Evergreen serviceaftale, der strukturerer vedligeholdelsen af forretningssystemerne og styker forretningsudviklingen - med rådgivning fra en konsulent, der kender jeres system og branche.

Evergreen tilpasses jeres behov, men indeholder typisk to årlige rapporter om tilstanden på jeres system og de kommende forbedringer i Microsofts opdatering. Derudover får I med Evergreen også hvert år et ‘sandbox’ testmiljø, for smidigt at kunne implementere nye funktioner og løbende udvikle jeres systemer i takt med forretningen.

For meget for jer? Vi har et alternativ

FastTrack er modstykket til Bredana Modellen, som er designet til mindre virksomheder, hvor det hele går noget stærkere.

Læs mere om FastTrack

Vi forstår dig og dine behov

Mange af vores konsulenter har erfaring fra den side af bordet, hvor du sidder. Det betyder, at vi forstår, hvordan jeres forretning fungerer – og hvad der skal til, for at I opnår succes.

Lær os bedre at kende

Se vores løsninger


Dynamics Business Central

En komplet økonomi- og forretningsløsning, som styrker interne processer, optimerer økonomistyring og integrerer hele forretningen i ét system.

Gå til Business Central

Dynamics Field Service

Et komplet system når I vil levere proaktiv service, effektivisere arbejdsdagen for kørende teknikere og øge indtjeningen på hele serviceafdelingen.

Gå til Field Service

Dynamics Sales

CRM-løsningen der faciliterer vedligeholdelse og udbygning af relationer med fokus på at øge salg og markedsandel via kundepleje, events og branding.

Gå til Dynamics Sales

Få et bud på dit næste projekt 

Hvis du går med overvejelser om dit næste projekt - uanset om det er ERP, CRM eller Field Service - så tag os med på råd.

Udfyld formularen, så kontakter vi dig. 

keyboard_arrow_up