Bredana FastTrack

Sådan fungerer FastTrack til produktionsvirksomheder

Hvordan får du får Dynamics 365 Business Central til fast pris? Det er en simpel proces med hurtig implementering - for produktionsfirmaer. Flyt ind i Dynamics 365 Business Central på kun 18 arbejdsdage. Se hvordan processen forløber dag for dag, uge for uge.


Opstart

Afklaringsworkshop
– 2 dage

 • Afklaring om FastTrack eller evt. behovsanalyse er det rette for jer
 • Hvad løsningen kan understøtte - og hvad den ikke kan
 • Afklaring om jeres behov kan løses via standardmoduler

 

Opstart og klargøring
– 1 dag

 • Opsætning af ny Business Central Instans
 • Indlæsning af standard regnskab
 • Oprettelse af brugere og tildeling af rollecenter/rettigheder
 • Opsætning af virksomhedsoplysninger, printervalg mm. 
 • Udarbejdelse af undervisningsplan

 

Tilvalg i opstartsfasen

Datakonvertering (Basis)
– 2 dage

 • Migrering af bank

 • Migrering af debitor

 • Migrering af kreditor

 • Migrering af varer

 • Migrering af ressourcer

Datakonvertering (Udvidet)
– 3 dage

 • Migrering af debitorbemærkninger

 • Migrering af kreditorbemærkninger

 • Migrering af varebemærkninger

 • Migrering af styklister/ruter

 • Migrering af salgspriser/rabatter

Økonomi

Økonomi
– 2 dage

 • Finansbogføring
 • Finansbudgetter
 • Indbetalinger/Udbetalinger
 • Bankafstemning
 • Momshåndtering

 

Tilvalg til økonomi

Økonomi (Udvidet)
– 2 dage

 • Dimensioner
 • Intrastat
 • Valutahåndtering

Fakturascanning
– 4 dage

 • Installation af fakturascanningsmodul
 • Installation af standardopsætning
 • Opsætning af godkendelsesregler
 • Gennemgang af registrering, godkendelsesflow og bogføring
 • De 'svære' dokumenter

Rejseafregning
– 3 dage

 • Installation af rejseafregningsmodul
 • Installation af standardopsætning
 • Gennemgang af rejseafregning
 • Gennemgang af kørebog

Salg, køb og lager

Salg og lager
– 1 dag

 • Salgstilbud
 • Rammesalgsordre
 • Salgsordre
 • Varepostering
 • Leverancestyring

 

Køb
– 1 dag

 • Købsrekvisition
 • Rammekøbsordre
 • Købsordre
 • Modtagelsesstyring

 

Tilvalg til salg, køb og lager

Lager (udvidet)
– 2 dage

 • Salgsreturvareordre
 • Købsreturvareordre
 • Behovsberegning
 • Pluk og Læg-på-lager

Lagerscanning
– 1 dag

 • Varemodtagelse
 • Flytning af vareparti
 • Pluk til Produktionsordre/leverance
 • Optælling af lager
 • Vareleverance

Produktion

Produktion
– 3 dage

 • Kapacitetsstyring
 • Forecasting
 • Produktionsordrer
 • Underleverandørarbejde
 • Forbrugsregistrering og afgangsafmelding
 • Færdigmelding af produktionsordre

 

Shopfloor
– 4 dage

 • Medarbejder
 • Tidsskemaer
 • Jobregistrering
 • Indmelding af materialeforbrug & afgangshåndtering
 • Beregning og godkendelse af timer
 • Generering af lønposter
 • Eksport af lønlinjer

 

Tilvalg til produktion

Kalkulation
– 1 dag

 • Kalkulationsoprettelse
 • Vareoprettelse
 • Salgstilbud

Finplanlægning
– 1 dag

 • Flaskehalshåndtering
 • Prioritering af operationer
 • Finplanlægning

Kvalitetsstyring
– 2 dage

 • Målingsinstruktioner
 • Måleværktøjer og kalibrering
 • Kvalitetsmålinger
 • Afvigelseshåndtering

Kanban
– 1 dag

 • Kanbankort
 • Registrering af Kanban

I drift

Flowtest
– 2 dage

 • Test af tilbudsgivning
 • Test af ordrehåndtering
 • Test af indkøbshåndtering
 • Test af varemodtagelse
 • Test af bogføring af indkøbsfakturaer
 • Test af vareafsendelse
 • Test af fakturering af salgsfakturaer
 • Test af udbetaling/indbetaling
 • Test af shopfloor
 • Test af produktion
 • Test af kapacitetsstyring
 • Test af registrering af forbrug og afgangshåndtering
 • Test af færdigmelding

Godt fra start
– 2 dage

 • Jeres løsning er i drift
 • Tjek af åbningstal, kontrol og afstemning

Tilvalg i opstartsfasen

Indlæsning af åbningstal 
– 1 dag

 • Registrering af finansbalance
 • Indlæsning af tilgodehavender fra debitorer
 • Indlæsning af skyldig balance fra kreditorer

Opstartshjælp
– 2 dage

 • Tilkøb ekstra opstartshjælp i moduler á 2 dage

Hør mere om, hvad FastTrack kan gøre for din virksomhed

Vi vil meget gerne dele vores erfaringer med dig. Naturligvis uforpligtende og uden beregning.


keyboard_arrow_up